عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مركز تحقيقات

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شیراز

شیراز

اصولي

فناوري اطلاعات

شیراز

قطعي

مطالعات سرطان شناسي

شیراز

قطعي

پيونداعضاء و بافتهاي بيولوژيك

شیراز

اصولي

شيمي دارويي و گياهي

شیراز

اصولي

غدد درون ريز و متابوليسم

شیراز

اصولي

روانپزشكي

شیراز

اصولي

كليوي

شیراز

قطعي

هماتولوژي

شیراز

قطعي

گوارش و كبد

شیراز

اصولي

جراحي هاي كم تهاجمي

شیراز

اصولي

تروما

شیراز

قطعي

غدد درون ريز و متابوليسم

شیراز

قطعي

سياستگذاري سلامت

شیراز

قطعي

شيمي دارويي و گياهي

شیراز

اصولي

علوم بهداشتي

شیراز

قطعي

خودايمني

شیراز

قطعي

بيماريهاي كليوي

شیراز

قطعي

چشم پزشكي

شیراز

اصولي

نوزادان

شیراز

اصولي

مواد دندانی

شیراز

اصولي

بيماريهاي استخوان و مفاصل

شیراز

قطعي

قلب و عروق

شیراز

اصولي

حفاظت در برابر پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز

شیراز

قطعي

بيماريهاي مادر و جنين

شیراز

اصولي

مراقبت هاي روان جامعه

شیراز

اصولي

فرآوري گياهان دارويي

شیراز

اصولي

سالمندي

شیراز

اصولي

مولكولي پوستي

شیراز

اصولي

آموزش باليني

شیراز

قطعي

سوختگی و ترمیم زخم

شیراز

قطعي

میکروب شناسی بالینی

شیراز

اصولي

بيماريهاي پستان

شیراز

اصولي

سوء مصرف مواد

شیراز

قطعي

هيستومورفومتري و استريولوژي

شیراز

اصولي

تغذیه

شیراز

اصولي

بیماریهای غیرواگیر

شیراز

قطعي

طب سنتی و تاریخ پزشکی

شیراز

اصولي

بیماریهای دهان و دندان

شیراز

اصولي

گوش و حلق و بینی

شیراز

اصولي

علوم توانبخشی

شیراز

قطعي

علوم و تکنولوژی تشخیص آزمایشگاهی

شیراز

قطعي

فناوری سلولهای بنیادی

شیراز

قطعي

سوختگی

شیراز

قطعي

ایدز

شیراز

قطعي

ارتودنسی

شیراز

قطعي

بیماریهای عفونی

شیراز

قطعي

علوم اعصاب

شیراز

قطعي

فناوری ترانس ژنتیک

شیراز

قطعي

هیستومورفومتری

شیراز

اصولي

نانوفناوري در علوم زيستي

شیراز

قطعي

ناباروري

شیراز

قطعي

بيهوشي و مراقبت هاي ويژه

شیراز

قطعي

زيست مواد

شیراز

اصولي

نورولوژي باليني

شیراز

اصولي

منابع انساني سلامت

شیراز

اصولي

نانوفناوري در داروسازي

شیراز

اصولي

ليشمانيوز پوستي

شیراز

قطعي

پریناتولوژی

شیراز

قطعي

علوم دارویی

شیراز

قطعي

سلامت

شیراز

قطعي

آلرژي

شیراز

قطعي

بیان ژن

شیراز

قطعي

بیماریهای استخوان و مفاصل

شیراز

قطعي

تصویربرداری پزشکی

شیراز

قطعي

کولورکتال