عنوان

محل استقرار

نوع موافقت

مرکز تحقیقات

 

 

 

 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان

سمنان

قطعي

فيزيولوژي

سمنان

اصولي

سلولهاي بنيادي سيستم عصبي

سمنان

اصولي

خونريزيهاي غير طبيعي رحم

سمنان

اصولي

مراقبت هاي پرستاري

سمنان

اصولي

سلامت غذایی ( نمک)

سمنان

قطعي

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

سمنان

اصولي

سرطان

سمنان

قطعي

توانبخشی عصبی ، عضلانی